Gedragscode voor vrijwilligers

In de wijze waarop Stichting Voor Elkaar Zwolle er i.s.m. anderen voor burgers wil zijn, staan de onderlinge relaties hoog in het vaandel. Hoewel er geen aanleidingen voor waren, heeft de Stichting vanuit goed en transparant bestuur de volgende klachtenprocedure beschikbaar:

Het eerste aanspreekpunt voor een klacht is de directe contactpersoon/leidinggevende. Deze doet zijn uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Vindt de persoon dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan de persoon zich richten tot de Coördinator van Stichting Voor Elkaar Zwolle. De Coördinator is het tweede aanspreekpunt voor een klacht. De Coördinator doet zijn uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Vindt de persoon dat de klacht niet juist door de Coördinator is afgehandeld? Dan kan de persoon zich schriftelijk richten tot het bestuur van Stichting Voor Elkaar Zwolle. In de brief moet duidelijk zijn aangegeven wat de klacht is en waarom de persoon niet tevreden is. Het bestuur zal vervolgens haar uiterste best doen om de klacht alsnog naar tevredenheid op te lossen.

De Stichting Voor Elkaar Zwolle heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. In de ‘regeling ter voorkoming van ongewenst gedrag’ staat beschreven hoe en wanneer er contact kan worden opgenomen met de vertrouwenspersoon. Als intern contactpersoon is het bestuurslid Marriët de Jonge bestuur@voorelkaarzwolle.nl  aangesteld. Klik hier om de regeling in te zien.