Gemeente Zwolle pakt plannen integratie voortvarend op

Zwolle heeft integratie van nieuwe Nederlanders hoog op de agenda staan. Ruim een jaar eerder dan minister Koolmees (SZW) in zijn plannen heeft gevraagd, gaat de gemeente intensief aan de slag met het begeleiden van statushouders naar werk.

Het doel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is om op korte termijn meer werk en participatie voor statushouders te creëren. Medio 2020 moeten alle gemeenten de regie gaan voeren over arbeidsintegratie van nieuwe Nederlanders. De plannen lopen over drie lijnen: taal en inburgering, werk en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid.

Stapje verder
Zwolle gaat een stapje verder dan de landelijke cijfers laten zien. De gemeente wil 70 procent van de inburgeraars laten slagen voor hun examen. Landelijk lukt dit nog maar bij 1 op de 3. Bij de werktrajecten moet 5 tot 20 procent gaan slagen, waar het landelijke streven op 4-16 procent ligt. Laaggeletterden en statushouders krijgen hierbij prioriteit.

Maatjes
De gemeente heeft een convenant gesloten met 21 organisaties, waaronder Voor Elkaar Zwolle, om samen op te werken. De begeleiding zal bestaan uit extra taallessen, onderwijs, werkervaring, competentieontwikkeling, begeleiding door GGZ-professionals en inzet van maatjes. Stichting Voor Elkaar Zwolle maakt zich sterk voor de opleiding en inzet van deze maatjes, via de projecten SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje en ParticipatieMaatje.

De overige driehonderd nieuwe Zwollenaren, die nu nog niet intensief kunnen worden begeleid, komen aan bod als er voldoende statushouders zijn uitgestroomd naar werk.

Lees meer op Zwolle.nl

Zicht_op_Zwolle_Centrum-1920x1440