Partners

Om gezamenlijk oplossingen te bieden voor problemen waar Zwollenaren tegenaan lopen, werken wij samen met kerken, bedrijven, overheid, welzijnsorganisaties en fondsen.

Kerken

Voor Elkaar Zwolle is nauw verbonden met Zwolse kerken. Met de projecten maken we de samenwerking tussen diaconieën concreet. Daarom is het bestuur afgevaardigd vanuit de kerken en christelijke gemeenten in Zwolle.

Wat kunt u met uw kerk doen?

  • Op diaconaal niveau samenwerken met Voor Elkaar Zwolle
  • De projecten onder de aandacht brengen in uw kerk
  • De stichting een plek geven op het collecterooster

Welzijnsorganisaties

Schuldenproblematiek en werkloosheid staan vaak niet op zichzelf. Soms zijn de personen die onze hulp nodig hebben eerder in beeld bij een andere welzijnsorganisatie. Of wil de hulpvrager tijdens het traject ook graag hulp op andere gebieden. Daarom werken we in Zwolle samen met meerdere welzijnsorganisaties.

Bedrijven

Geldproblemen hebben vaak ook impact op werkgevers. Loonbeslag van werknemers vergt extra tijd en inspanning bij de loonadministratie. Ook wijst onderzoek uit dat werknemers met schulden minder productief zijn en zich vaker ziek melden. Als HR-afdeling of werkgever kunt u werknemers met schulden maar beperkt helpen.

SchuldHulpMaatje voor bedrijven kan daarbij uitkomst bieden. Als werkgever brengt u het bedrijfsmaatje onder de aandacht van het personeel. In de privésfeer helpt het maatje de werknemer bij het oplossen van financiële problemen. Zo werken we samen aan een duurzame oplossing voor werknemer én werkgever!

Lees hier verder over hoe je er als werkgever voor je werknemers kan zijn.

Overheid

Voor Elkaar Zwolle werkt samen met de Gemeente Zwolle. Zonder hulp worden mensen met schulden of zonder baan afhankelijk van steun vanuit de overheid. Het is waardevol dat de stichting en de gemeente elkaar kunnen versterken in het bieden van structurele hulp aan Zwollenaren die dat nodig hebben.

Fondsen

Voor Elkaar Zwolle is afhankelijk van giften. Naast de bijdragen van particulieren, bedrijven en kerken wordt de stichting gesteund door fondsen. We zijn dankbaar voor de steun van het Oranjefonds en het Kansfonds.

Op een andere manier samenwerken

Wilt u op een andere manier met ons samenwerken? Wij staan open voor andere samenwerkingsvormen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij gaan graag met u in gesprek.