Hulp bij stijgende energieprijzen

Door de stijgende energieprijzen kunnen steeds meer mensen hun termijnbedrag niet meer betalen. Dit geldt niet alleen voor mensen met een laag inkomen. We zijn daarom extra alert op de situatie van onze hulpvragers, die vaak al moeite hebben om rond te komen. Om je op weg te helpen geeft Petronella (Coördinator bij Schuldhulpmaatje) tips om mensen voor te bereiden op de stijgende energierekening.

Grip op de energierekening

  1. Log (samen) in bij de energieleverancier en bekijk hoelang het contract nog loopt
  2. Controleer het huidige termijnbedrag en bereken wat het bedrag wordt als het contract afloopt.
  3. Bereken het verbruik en bepaal of het termijnbedrag aangepast moet worden. Zo voorkom je een hoge eindafrekening
  4. Ga in gesprek over besparingen om het energieverbruik iets tegen te gaan

Ben je vrijwilliger en komt je hulpvrager in de knel met het nieuwe termijnbedrag? Schakel dan onze hulp in. We denken graag met je mee wat er mogelijk is. Je kunt ons bellen op: 088 – 145 00 40 of mail naar info@voorelkaarzwolle.nl.

Bijzondere bijstand

In sommige gevallen kan er voor de minima (die de energietoeslag ontvangen) Bijzondere Bijstand aangevraagd worden. De middeninkomens waarbij er betalingsproblemen ontstaan kunnen voor hulp bellen naar 0800-8115 (Geldfit). Een medewerker kijkt samen met de hulpvrager naar passende hulp voor zijn of haar situatie.

Kijk voor meer informatie op www.geldfit.nl.

Warm Thuis Zwolle

Binnenkort starten we met verschillende organisaties in Zwolle het project Warm Thuis. Samen gaan we aan de slag tegen energiearmoede in Zwolle. Inwoners die dat zelf niet kunnen betalen, krijgen van Warm Thuis Zwolle gratis hulp en materialen om hun huis energiezuiniger te maken. Door lokaal samen te werken met onder andere de gemeente kunnen we zorgen dat deze hulp straks op de juiste plek terechtkomt.

Meer informatie over dit project vind je binnenkort op www.warmthuiszwolle.nl

SchuldHulpMaatje Nieuws
Hulp bij stijgende energieprijzen