Over ons

Stichting Voor Elkaar Zwolle is er voor jou! Heb je schulden, ben je je baan kwijtgeraakt, ben je nieuw in Nederland of kom je er gewoon even niet meer uit? Wij willen je helpen!

Onze missie

Vanuit respect voor onze medemens en naastenliefde – geïnspireerd door Bijbelse motivatie– willen wij naast kwetsbare stadsgenoten staan en hen ondersteunen in het zetten van een duurzame stap in een menswaardig bestaan. We streven naar een inclusieve samenleving zonder uitsluiting van mensen! En gunnen iedere Zwollenaar een hoopvolle toekomst met perspectief.

Onze werkwijze

De vrijwilligers van de stichting worden goed opgeleid en NEN-gecertificeerd. Daarnaast nemen ze deel aan intervisies en worden ze begeleid door een betaalde coördinator. We vragen om een beschikbaarheidsgarantie, zodat we op elkaar kunnen bouwen. Daarnaast beschikt elk maatje over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Zwollenaren die om hulp vragen, worden bijgestaan met raad en daad. De vrijwilligers zijn als een ‘maatje’ voor hen. Het werk van de vrijwilligers is aanvullend aan dat van professionals.

De stichting zorgt voor afstemming met sociale partners in Zwolle, zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden en kwaliteit gewaarborgd wordt.