ANBI-informatie

Op deze pagina voorzien we u graag van alle informatie over de ANBI-status van Stichting Voor Elkaar Zwolle.

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Stichting Voor Elkaar Zwolle is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

RSIN-nummer: 8531.70.186
KVK-nummer: KvK 58761012
Rekeningnummer: NL 75 RABO 0131 2046 88
Postadres: Postbus 30112, 8003 CC Zwolle
Email: bestuur@voorelkaarzwolle.nl

Medewerkers

Het werk van Voor Elkaar Zwolle zou niet mogelijk zijn zonder de volgende personen:

Vrijwillige functies

Het team van Voor Elkaar Zwolle bestaat uit circa 50 vrijwilligers, die vanuit hun eigen talenten een bijdrage leveren aan de missie van de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Voorzitter: vacant
Secretaris: Wim van der Stouwe
Penningmeester: Maurits Mars
Bestuurder: Bert Smit
Bestuurder: Fokke van Dalen

Betaalde functies

Om continuïteit en goede begeleiding te kunnen waarborgen, zijn enkele functies betaald. De stichting heeft vijf parttime medewerkers in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende projecten, administratie, fondsenwerving en communicatie.

Publicaties

Download hier de volgende documenten: