Zwolse partijen werken samen voor optimale integratie statushouders

Twintig Zwolse partijen gaan de samenwerking aan voor een goede integratie van statushouders. Samen gaan ze zich inzetten om elke nieuwe Zwollenaar vanaf dag één volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Er wordt gekeken naar de kansen, talenten en mogelijkheden van elke individuele statushouder en welke ondersteuning nodig is om zelfstandig te kunnen functioneren. Met de gezamenlijke aanpak willen de partijen nieuwe Zwollenaren perspectief en een hoopvolle toekomst bieden. Op woensdag 19 december ondertekenden alle partijen het convenant ‘Samenwerken voor nieuwe Zwollenaren’ op het Zwolse stadhuis. Namens de gemeente Zwolle bekrachtigden wethouders René de Heer en Klaas Sloots de samenwerking.

Zoals ieder mens verlangt ook de nieuwe Zwollenaar naar verbinding en maatschappelijke participatie. Om dat te bereiken gaan de samenwerkende partijen naast het verplichte integratieproject een parallelle aanpak ontwikkelen. Binnen die parallelle aanpak wordt onder meer gekeken naar maatschappelijke participatie, opleiding, arbeidsparticipatie en (psychische en lichamelijke) gezondheid. Per persoon wordt gekeken naar de kansen die er voor hem of haar zijn en welke ondersteuning nodig is. Bij de ontwikkeling van de parallelle aanpak zijn alle organisaties, maar ook nieuwe Zwollenaren betrokken.

Actieve samenwerking

In Zwolle zijn veel organisaties actief die statushouders op verschillende gebieden ondersteunen. Door actief samen te werken en elkaars expertise te benutten, ontstaat een eenduidige en sterke aanpak. “Grensontkennend werken”, noemde Participatie-wethouder René de Heer deze aanpak. “Iedereen heeft een rol”. Wethouder Klaas Sloots (Zorg, Welzijn en Integratie): “Met deze Zwolse aanpak lopen we één jaar vooruit op de plannen van minister Koolmees. Zorg, participatie en taal gaan hand-in-hand. We willen met onze integratieaanpak koploper worden in Nederland.” Naast nieuw binnenkomende statushouders worden ook ‘oude’ nieuwe Zwollenaren (die vanaf 2013 in Zwolle zijn komen wonen) benaderd om te inventariseren of zij nog ondersteuning nodig hebben bij hun integratie, zodat ook zij volledig kunnen meedoen.

Ondertekening

De samenwerking werd woensdag bekrachtigd op het stadhuis. Namens alle partijen werd niet alleen een handtekening, maar ook een blauwe vingerafdruk geplaatst. Een knipoog naar de welbekende Blauwvingers, maar ook naar het eerste moment dat een nieuwe statushouder in Nederland komt. Het zetten van een vingerafdruk is één van de eerste acties. Zo zetten de Zwolse partijen ook hun vingerafdruk aan het begin van deze mooie samenwerking.

Organisaties
De samenwerkende organisaties zijn: Gemeente Zwolle, BC Group/PEC Zwolle United, Beter Thuis Wonen Thuiszorg, De Gift City, Deltion College, Dimence (Jeugd GGZ, De Kern, WijZ Welzijn), Dock24, GGD IJsselland, Hart voor Zwolle, Hogeschool Windesheim, Kommak, Landstede groep (StartCollege), Present Zwolle, SamenZwolle, SportService Zwolle, Taalpunt Zwolle, Travers Welzijn, Vluchtelingenwerk Zwolle, Voor Elkaar Zwolle en Vrouwenplatform Carree Overijssel.

Tekenen-Convenant-3-1920x1280