Samen maken we Zwolle nog mooier!

Het nieuwe project ParticipatieMaatje van Stichting Voor Elkaar Zwolle koppelt vrijwilligers (maatjes) aan nieuwe Nederlanders. De maatjes helpen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het deel worden van de Nederlandse maatschappij, zodat ze zelfredzaam kunnen worden.

Maria (links) is één van de maatjes die graag nieuwe Zwollenaren wil helpen. “Ik heb zelf ervaren hoeveel moeite het kost om te integreren in de Nederlandse samenleving. Daarom wil ik graag andere mensen helpen. Ik hoop mensen te motiveren om mee te doen en te laten voelen dat ze er niet alleen voor staan,” vertelt ze.

Ondersteuning

Elly (rechts) is coördinator bij ParticipatieMaatje. Ze koppelt de deelnemers en maatjes aan elkaar en ondersteunt waar dat nodig is. “Mensen die nog maar kort in Nederland zijn, snappen het systeem vaak niet vanwege de taalbarrière. We willen het risico dat deze mensen in armoede terechtkomen of eenzaam worden, kleiner maken. Het gevaar is dat mensen zich anders gaan terugtrekken en dat de problemen alleen maar groter worden. ParticipatieMaatje werkt hierin preventief. We nemen de zaken niet over, maar ondersteunen deelnemer en professional, totdat de deelnemer zichzelf kan redden. En we zijn er voor het hele gezin: Wat is een goede school voor de kinderen? Waar vind je (betaald) werk? Hoe regel je de administratie?

We werken samen met andere partijen in Zwolle en zetten graag de expertise van andere projecten in. Onze maatjes zijn dus generalisten. Ze maken nieuwe Zwollenaren thuis in bestaande initiatieven, en verwijzen door wanneer dat nodig is.”

Elkaar verrijken

“Wanneer de deelnemers met elkaar optrekken, zie ik een verrijking ontstaan. Het is bijzonder dat het maatje elke week tijd vrij kan maken om te ondersteunen en dit wordt met veel dankbaarheid ontvangen. De maatjes vinden het op hun beurt weer bijzonder hoe hartelijk en gastvrij ze ontvangen worden door hun nieuwe stadsgenoten. Zwolle wordt mooier in deze interactie. De deelnemers staan open voor elkaars cultuur en vullen elkaar daarin aan.”

Op dit moment zijn er meer nieuwe Nederlanders die graag ondersteund willen worden, dan waar maatjes voor beschikbaar zijn. Daarom is Voor Elkaar Zwolle op zoek naar nieuwe maatjes! Voel jij je bewogen met mensen die nieuw zijn in Nederland, en wil je je graag inzetten als ParticipatieMaatje? Meld je dan hier aan of neem contact op met coördinator Elly Volkerink via 06 132 586 17 of elly@voorelkaarzwolle.nl.

Elly-en-Maria-uitgesneden-1920x1423